Чому учасник бойових дій – член гараж­но-будівельного кооперативу повинен сплачувати земельний податок? Може, у даному випадку є пільга кооперативу зі сплати земельного податку?

У зв’язку з численними питаннями пільговиків висвітлюємо відповідь на вказане питання.

Відповідно до ст. 40 Земельного кодек­су України громадянам України за рішенням орга­нів виконавчої влади або органів місцево­го самоврядування можуть передаватися безоплатно у власність або надаватися в оренду земельні ділянки, зокрема, для га­ражного будівництва в межах норм, визна­чених цим Кодексом.

Гаражно-будівельним кооперативам за рішенням органів виконав­чої влади або органів місцевого самовря­дування земельні ділянки для гаражного будівництва передаються безоплатно у власність або надаються в оренду у роз­мірі, який встановлюється відповідно до затвердженої містобудівної документа­ції (ст. 41 Земельного кодексу України).

Громадяни та юридичні особи набува­ють права власності та права користуван­ня земельними ділянками із земель дер­жавної або комунальної власності за рі­шенням органів виконавчої влади або ор­ганів місцевого самоврядування у межах повноважень або за результатами аукціону (ст. 116 Земельного кодексу України).

Статтею 126 Кодексу визна­чено, що право власності, користування зе­мельною ділянкою оформлюється відпо­відно Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Підставою для нарахування земельного податку є дані Державного земельного када­стру (п. 286.1 ст. 286 Податкового кодексу України).

Відповідно до пп. 281.1.4 п. 281.1 ст. 281 Податкового кодексу України від сплати земельно­го податку з фізичних осіб звільняються ветерани війни та особи, на яких поширю­ється дія Закону України від 22.10.1993 № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Таке звільнення поширюється для пільговиків на од­ну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм, зо­крема для будівництва індивідуальних га­ражів — не більш як 0,01 га (пп. 281.2.4 п. 281.2 цієї статті).

Отже, від сплати земельно­го податку відповідно до ст. 281 Податко­вого кодексу України звільняється фізична особа, на яку поширю­ється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та яка має у власності земельну ділянку, надану для будівництва індивідуального гаража (і таке право посвідчується свідоцтвом про право власності/державним актом на право власності).

Тепер щодо наявності пільг у гараж­но-будівельного кооперативу, серед членів якого є пільговик. Статтею 282 Податко­вого кодексу України визначено перелік юридичних осіб — власників зе­мельних ділянок та землекористувачів, які мають право на пільги щодо сплати зе­мельного податку. Звільнення гаражно-будівельного кооперативу від спла­ти земельного податку не передбачено.

Отже, незалежно від наявності серед членів кооперативу фізичних осіб пільгових категорій платників земельного податку, кооператив сплачує земельний податок на загальних підставах за всю ви­ділену площу землі, а власники гаражів (у тому числі пільговики) компенсують гаражно-будівельному кооперативу — власнику земельної ділянки сплату земельного податку.

Бажаєте отримати відповідь на своє питання – направляйте листа на адресу з help_payer@ukr.net з позначкою «Проект «Право платника». Детальну інформацію з питань роботи проекту та відповіді на запитання можна переглянути у спеціальному розділі «Право платника» на суб-сайті головного управління ДФС у Черкаській області: http://ck.sfs.gov.ua/anonsi-ark/13623.html

Наступні роз’яснення вийдуть для пенсіонерів та землевласників.

Звертайтесь, ми працюємо для вас!
Головне управління ДФС у Черкаській області,
сектор комунікацій

Каталог предприятий

Каталог предприятий г.Черкассы и Черкасской области

...
Карта предприятий

Ваше предприятие на карте г.Черкассы

...
Новости

Черкасские независимые новости

...
Форум

Черкасский форум на city.ck.ua

...
Інформація ДФС

Інформація Державної фіскальної служби

...
Інформація ФДМ

Інформація Фонду Державного майна

...
Налоговая справка ГФС

Архив налоговой справки

...
Установка спутникового телевидения
Городская справка

Информационно-справочный раздел г. Черкассы

...
Фотогалерея

Фотогалерея г.Черкассы и Черкасской области

...
Услуги портала

Услуги информационно-делового портала city.ck.ua

...
Продажа репродукций картин
Чечотин Иван