Головне управління ДФС у Черкаській області підключилося до реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!» та підготувало роз’яснення і коментарі за темою «Права платників». Перші два роз’яснення – для жінок, які самостійно виховують дітей та навчають їх за контрактом.

1. За яких умов самотня мати має право на використання підвищеної пільги з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО)

Порядок надання податкових соціальних пільг встановлений ст. 169 розд. IV Податкового кодексу України. Відповідно до п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Кодексу будь-який платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року.

Згідно з п.п. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України одинока мати, вдова або опікун, піклувальник, має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 150% суми пільги, яка визначена п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Кодексу (у 2018 році – 1321,50 грн.; у 2017 – 1200 грн.), у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років. Відповідно до підпунктів 169.3.1 та 169.3.2 п. 169.3 ст. 169 Податкового кодексу України у разі якщо платник має право на застосування податкової соціальної пільги з двох і більше підстав застосовується одна податкова соціальна пільга (ПСП) з підстави, що передбачає її найбільший розмір, за умови дотримання процедур, визначених п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодексу, зокрема граничного рівня доходу, до якого застосовується податкова соціальна пільга у 2018 році 2470 грн. (у 2017 році – 2240 грн.). Для жінок, які самостійно виховують двох і більше неповнолітніх дітей при визначенні граничного рівня доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги слід керуватись абз.2 п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодексу: граничний розмір доходу визначається як добуток суми у 2470 грн. та відповідної кількості дітей (детально про це з прикладами – далі). Платник податку, який має право на застосування підвищеної податкової соціальної пільги, зазначає про таке право у заяві про застосування пільги, до якої додає відповідні підтвердні документи.

Отже, самотня мати, яка отримує дохід на місяць не більший за 2470 грн. помножений на кількість дітей віком до 18 років (а у 2017 році 2240 грн. Х кількість дітей віком до 18 років) має право на застосування підвищеної податкової соціальної пільги (150 %) в сумі 1321,50 грн. (минулого року 1200 грн.), у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років, за умови дотримання процедур, зазначених п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодексу та надання відповідних підтверджуючих документів. Вказані норми діють і для одинокого батька / вдівця, опікуна, піклувальника. У разі якщо самотня мати виховує одну дитину та отримує дохід більший за 2470 грн. на місяць, податкова соціальна пільга не застосовується.

2. Якщо одинока мати вийшла заміж, вона позбавляється права на податкову соціальну пільгу

Вказана норма діє навіть тоді, якщо чоловік її дитину не всиновив. Нагадаємо, самотня мати має право на застосування податкової соціальної пільги у розмірі 150 відс. суми пільги, яка визначена п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України у 2018 році – 1321,50 грн (у 2017 році – 1200 грн.), у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років, за умови дотримання процедур, зазначених п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу України та наданням відповідних підтверджуючих документів.

Підпунктом 169.2.2 п. 169.2 ст. 169 Податкового кодексу України встановлено, що податкова соціальна пільга (ПСП) починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право. Згідно з пп. 1 п. 5 Порядку надання документів для застосування ПСП, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року №1227 (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1227-2010-%D0%BF) для застосування пільги з підстав, передбачених пп. «а» пп. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України, платник податку, який є одинокою матір'ю, що має дитину (дітей) віком до 18 років, крім заяви подає копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ із зазначенням відомостей про батька дитини в Книзі реєстрації актів цивільного стану, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну, копію паспорта. Для цілей цього пункту, зокрема, одинокою(им) матір'ю (батьком) вважаються особи, які на момент застосування роботодавцем пільги, визначеної пп. «а» пп. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 зазначеного Кодексу, маючи дитину (дітей) віком до 18 років, не перебувають у шлюбі, зареєстрованому згідно із законом.

Отже, платник податку, який користувався податковою соціальною пільгою як одинока матір, втрачає право на таку пільгу після одруження. Вказане поширюється і на одинокого батька, який одружився. При цьому податковим законодавством не передбачено урахування обставин щодо усиновлення або неусиновлення одним із подружжя (чоловіком або жінкою) дитини другого із подружжя (жінки або чоловіка) відповідно.

3. Самотня мати, яка має двох і більше дітей, має право на збільшення доходу для застосування ПСП

Однією з умов використання одинокою матір’ю права на пільгу з податку на доходи фізичних осіб є дотримання граничного рівня доходу на місяць для застосування податкової соціальної пільги. У 2018 році цей показник становить 2470 грн. на місяць. Водночас граничний розмір доходу самотньої матері, яка має двох і більше дітей віком до 18 років, збільшується і визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу України та відповідної кількості дітей. Приміром, одинока мати, яка має двох дітей віком до 18 років має право (за умови дотримання процедур, зазначених п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодексу та наданням роботодавцю відповідних підтверджуючих документів) на податкову соціальну пільгу у розмірі 2643 грн. (1321,50 грн Х 2), яка застосовується до доходу у 4940 грн. (2470 Х 2). Вказане поширюється і на одинокого батька, який має двох і більше дітей віком до 18 років. Водночас якщо самотня мати виховує одну дитину та отримує щомісяця дохід більший за 2470 грн. на місяць, податкова соціальна пільга не застосовується (про це роз’яснено раніше – див. п.1).

Прості приклади

Приклад 1: Працівникові – самотній матері, яка виховує двох неповнолітніх дітей нараховано за повний відпрацьований місяць 3723 грн. Вона своєчасно подала роботодавцю заяву про право на підвищену 150%-ову податкову соціальну пільгу згідно пп. а) п.п. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України), та додала до заяви відповідні документи. При визначенні граничного рівня доходу, який у даному випадку дає право на отримання податкової соціальної пільги слід керуватись абз.2 п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодексу, згідно якого граничний розмір доходу для самотньої матері, визначається як добуток суми у 2470 грн. та відповідної кількості дітей. Отже, для самотньої матері розрахункова межа для нарахування ПСП складатиме 4940 грн. (2470 Х на 2), а податкова соціальна пільга складатиме 2643 грн. (1321,5 Х 2).

  1. Рахуємо податок на доходи фізичних осіб: (3723 – 2643) Х 18% (ставка податку на доходи фізичних осіб) = 194,40 грн.
  2. Рахуємо військовий збір: 3723 Х 1,5% (ставка військового збору) = 55,85 грн.
  3. Рахуємо єдиний внесок: 3723 Х 22 % (ставка ЄСВ) = 819,06 грн.

Утримання – 250,25 грн. (194,40 грн. + 55,85 грн.)

До виплати працівникові - самотній матері, яка виховує двох неповнолітніх дітей та якій нараховано зарплату у 3723 гривні належить 3472,75 грн. (3723 грн. – 194,40 грн. – 55,85 грн.)

Приклад 2: Працівникові – самотній матері, яка виховує одну неповнолітню дитину нараховано за повний відпрацьований місяць мінімальну заробітну плату 3723 грн. До такої заробітної плати податкова соціальна пільга не застосовується, оскільки вона більша за граничний розмір доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу – 2470 грн. До виплати працівникові - самотній матері, яка виховує одну неповнолітню дитину та якій нараховано зарплату у 3723 гривні належить 2997,01 грн.: 3723 грн. – 670,14 грн. (ПДФО) – 55,85 грн. (військовий збір)

4. Документи, які повинна подати одинока мати, вдова, або опікун, піклувальник, що має дитину (дітей) віком до 18 років, для отримання податкової соціальної пільги

Правила подання платником податку на доходи фізичних осіб документів для отримання (застосування) податкової соціальної пільги, на яку він має право згідно з Податковим кодексом України, визначено Порядком подання документів для застосування податкової соціальної пільги, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року №1227: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1227-2010-%D0%BF Згідно п. 2 Порядку №1227 платник податку подає роботодавцю заяву про обрання місця застосування податкової соціальної пільги за встановленою формою, та згідно з п.5 Порядку №1227 для застосування пільги з підстав, передбачених у пп.169.1.2, 169.1.3 і 169.1.4 п.169.1 ст.169 Кодексу, крім заяви про застосування пільги одинока матір, вдова, опікун, піклувальник, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, подають:

  • копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ із зазначенням відомостей про батька дитини в Книзі реєстрації актів цивільного стану, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа - платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну;
  • копію рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);
  • копію свідоцтва про шлюб та свідоцтва про смерть (якщо із заявою звертається вдова);
  • копію паспорта.

Нагадуємо, що для реалізації права на пільгу одинокою матір’ю (батьком) або опікуном, піклувальником вважаються особи, які на момент застосування роботодавцем пільги, визначеної пп.«а» пп.169.1.3 п.169.1 ст.169 ПКУ, маючи дитину (дітей) віком до 18 років, не перебувають у шлюбі, зареєстрованому згідно із законом.

Вказане поширюється і на одинокого батька, вдівця або опікуна, піклувальника, які мають дитину (дітей) віком до 18 років.

Готується коментар «Самотня мати навчає дитину за контрактом – особливості нарахування податкової знижки». Надалі за темою «Права платників» вийдуть роз’яснення і коментарі про податкові пільги для багатодітних батьків та неповнолітніх.

Головне управління ДФС у Черкаській області,
відділ комунікацій управління організації роботи

Каталог предприятий

Каталог предприятий г.Черкассы и Черкасской области

...
Карта предприятий

Ваше предприятие на карте г.Черкассы

...
Новости

Черкасские независимые новости

...
Форум

Черкасский форум на city.ck.ua

...
Інформація ДФС

Інформація Державної фіскальної служби

...
Інформація ФДМ

Інформація Фонду Державного майна

...
Налоговая справка ГФС

Архив налоговой справки

...
Установка спутникового телевидения
Городская справка

Информационно-справочный раздел г. Черкассы

...
Фотогалерея

Фотогалерея г.Черкассы и Черкасской области

...
Услуги портала

Услуги информационно-делового портала city.ck.ua

...
Продажа репродукций картин
Еремченко Олег