Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою (у разі необхідності її проведення); отримання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку; підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки.

Дані про об’єкт землеустрою: незавершене будівництво лазні за адресою: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Думанці, вул. Благовісна, 89а.

Рік початку будівництва – ІІ квартал 1992 року, припинено – у ІІІ кварталі 1993 року. Площа земельної ділянки під забудовою – 0,0254 га. Виконані роботи з нульового циклу. Ступінь будівельної готовності – 20 %.

Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,10 га.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 05.08.2016 № 1535 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації», наказ РВ ФДМУ від 17.08.2016 № 5-НБ «Про прийняття рішення щодо приватизації об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою» та рішення Думанецької сільської ради від 27.09.2016 № 13-07/VII «Про розгляд заяв, щодо надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування громадського будинку (лазні)».

Умови конкурсу: претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Черкаській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420);

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті;

копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

копії документів,що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності);

проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;

згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420) для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.

Останній день подання конкурсної документації – 01.12.2016.

Конкурс відбудеться 08.12.2016 об 11.00 у РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205.

Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 410. Додаткову інформацію можна отримати за тел. (0472) 37-26-61, у газеті «Відомості приватизації» від 02.11.2016 № 88 та на офіційному веб-сайті ФДМУ www.spfu.gov.ua

Каталог предприятий

Каталог предприятий г.Черкассы и Черкасской области

...
Карта предприятий

Ваше предприятие на карте г.Черкассы

...
Новости

Черкасские независимые новости

...
Форум

Черкасский форум на city.ck.ua

...
Інформація ДФС

Інформація Державної фіскальної служби

...
Інформація ФДМ

Інформація Фонду Державного майна

...
Налоговая справка ГФС

Архив налоговой справки

...
Установка спутникового телевидения
Городская справка

Информационно-справочный раздел г. Черкассы

...
Фотогалерея

Фотогалерея г.Черкассы и Черкасской области

...
Услуги портала

Услуги информационно-делового портала city.ck.ua

...
Продажа репродукций картин
Еремченко Олег