Хімія є однією з багатьох природничих наук, що вивчає молекулярно-атомну структуру речовин, її зміни, зв'язки та перетворення. Вона досліджує властивості елементів та сполук, їх поширення у природі, способи отримання та практичне застосування.

В загальному поділі вона складається з органічної хімії та неорганічної, проте, на сучасному етапі розвинулось багато підгалузей, таких, як аналітична хімія (принципи і методи визначення складу речовин), трансфазна (реакції в гетерогенних системах), фізична (на основі принципів фізики та її експериментів), біологічна (хімічний склад живих організмів, біомедична наука), геохімія, нанохімія та інші.

До основних хімічних понять, на яких базується дана наука належать атом (найменша частинка хімічного елемента), хімічний елемент (сукупність атомів з однаковим атомним зарядом та певними властивостями), хімічна речовина тощо.

Хімічна освіта є невід'ємною складовою культури особистості, а її знання сприяють побудові реалістичного ставлення до навколишнього середовища через вивчення взаємозв’язків людини з речовинами. Нові державні стандарти передбачають за допомогою хімічної науки розвиток в дітей екологічного стилю мислення, дослідницьких навичок та творчих здібностей, цікавості до наук.

В навчальній школі діти на уроках природознавства знайомляться із загальними поняттями хімічної науки, проте, вже в середній школі вони активно вивчають хімічну термінологію, її закони та методи, визначають значення хімії в житті людини. Активно використовуються досліди, які сприяють застосуванню хімічних знань на практиці, а також обережне поводження з небезпечними речовинами. Розвиваються експериментальні вміння, бажання до самоосвіти.

Хоча хімія в середній школі вивчається досить не глибоко, але саме ці знання дають базові навички, необхідні в повсякденному житті та стають підґрунтям для подальшого навчання. Також зміст програми активно направлений на екологічне виховання дітей та питання збереження їх здоров'я, завдяки вивченню біологічної ролі води, розчинів, кисню та інших оточуючих нас речовин.

В старшій школі ці знання поглиблюються і спрямовуються на формування основних компетентностей, що є необхідними для соціалізації учнів, їх самореалізації, розуміння світобудови та виховання відповідального громадянина.

Щодо освітніх завдань, то хімія розвиває особистість, природничі задатки та інтелект учнів, формує науковий світогляд, навички безпечного поводження в побуті тощо.

В даному розділі для вчителів представлені різні методичні матеріали щодо проведення уроків хімії. Це і конспекти уроків, і презентації, контрольні роботи та відеоматеріали тощо.

Источник: Анатолий Валтасар 22 листопада 2018

Возможно Вас заинтересует:
Необхідні дитині навички для вступу в школу

Зошити Василя Федієнко - це широкий спектр матеріалів, спрямованих на...

Організації роботи з обдарованими дітьми в умовах реалізації Державних освітніх стандартів. Частина I

Наукова література розділяє обдарованість на типи, залежно від сфер діяльності...

Стенгазета уже не в моде – конкурс для развития школьных медиа

Время стремительно течет вперед, поэтому устаревшие методы по типу рисования...

Современный учительский портал Солнечный Свет – ключ к вершинам знаний!

Солнечный Свет предлагает принять участие в олимпиадах и конкурсах всех...

Как найти идеального репетитора?

Советы для тех, кто желает найти преподавателя по зову сердца...

Учиться, учиться и еще раз учиться онлайн

Первопричиной перевода учебных заведений на дистанционный режим послужили вынужденные обстоятельства