Обдарованість в загальному розумінні можна визначити як індивідуальні, унікальні можливості людини, багатовимірне утворення, яке формується під впливом спадковості та фізіологічних особливостей, факторів навколишнього середовища та впливу самої індивідуальності на власний розвиток. В Україні на законодавчому рівні закріплено завдання розвитку обдарованих дітей.

Наукова література розділяє обдарованість на типи, залежно від сфер діяльності, в яких вона проявляється: інтелектуальна, академічна, креативна, соціальна, художня або психомоторна. Найвищим проявом таких здібностей є талант, а сукупність талантів визначають геніальністю.

Обдарованість потребує постійної підтримки та розвитку, тому дуже важливо вчасно її помітити та допомогти дитині розвиватися. Для цього сьогодні існує багато способів.

Так, на базі школи для обдарованих дітей можуть бути створені різні форми позаурочної діяльності. Наприклад, творча майстерня – креативне середовище, основний напрям якого полягає у цілеспрямованому розвитку творчих здібностей обдарованих дітей. За допомогою них утворюються додаткові умови, розширюється кругозір, діти обмінюються досвідом.

Іншою формою прояву є факультативні заняття. Основна їх мета – поглиблення знань з тем та предметів, якими цікавляться діти. Вони розвивають пізнавальний інтерес, допомагають дітям оволодіти методами досліджень.

Існують предметні гуртки, які покликані задовольнити додаткові потреби учнів у знаннях з певних предметів, підвищити якість їх знань, адже на уроці вчитель просто фізично може не встигнути опрацювати всі питання поглиблено.

Інтелектуальні марафони та ігри є поглиблення дитячих знань за допомогою включення в навчання елементів змагання. Доведено, що найкращим способом розвитку мислення дітей є ігри, тому і навчатися легше, граючись. Інтелектуальні ігри розділяють на вікторини та стратегії.

Науково-практичні конференції також використовують для розвитку обдарованості. Їх суть полягає в звертанні уваги дітей на певні проблеми чи теми. Вони розвивають ораторські та організаторські здібності.

Олімпіади дають змогу випробувати свої знання, позмагатися інтелектуально. Вони пробуджують інтерес до пошуку додаткових знань, розвивають навички самостійного опрацювання матеріалу, розкривають творчий потенціал дітей.

Цінності та орієнтири сучасної освіти, яка направлена на розвиток обдарованості, спонукають до створення індивідуальних програм та планів навчання. Кожна індивідуальна програма повинна спиратися на сім принципів. Зміст такої програми повинен бути обґрунтованим, продуманим та комплексним. Вона повинна спонукати дітей застосовувати продуктивне мислення, досліджувати потік інформації, що постійно змінюється. Треба правильно добирати ресурси для навчання кожної теми. Важливим аспектом є надання учням автономності управління власним навчанням, що сприятиме розвитку самостійності в прийнятті рішень. Програма має забезпечувати розвиток міжособистісних стосунків, соціальних відносин на основі міжпредметних та інтегрованих підходів до навчання.

Источник: Антон Муха 9 листопада 2018

Возможно Вас заинтересует:
Средняя зарплата учителей Чернигова, как средняя температура по больнице

В Чернигове, как и во многих областях Украины, средняя зарплата...

Поощрение и наказание ребенка

Частенько от взрослых, можно услышать: «Молодец, малыш!» — хотя...

Онлайн школа в Черкассах

В нынешних реалиях онлайн обучение является единственным оптимальным способом освоить...

Обучение дошкольников математике в комплексе с физическим воспитанием

В настоящее время идет активный поиск возможностей обновления и качественного...

Увлекательные эксперименты для детей

Предлагается подборка удивительных экспериментов, способных заинтересовать не только детей, но...

Качественные стенды для учебных заведений

Без хорошего образования невозможно достичь успеха во взрослой жизни