ДПА в Черкаській області нагадує: в області постійно працюють консультаційні центри з роз’яснення норм Податкового кодексу України. Центри працюють з подовженим графіком роботи та у вихідні. Роз’яснення зацікавленим платникам надають фахівці функціональних структурних підрозділів органів ДПС області, а також волонтери та представники громадських організацій.
Пропонуємо найактуальніші запитання з податку на прибуток підприємств, які надійшли до консультаційного центру ДПА в Черкаській області та відповіді на них.

Запитання 1: Чи враховуються у складі витрат суми ПДВ, сплачені при придбанні товарів (робіт, послуг)?
Відповідь: Відповідно до пп. 139.1.6 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу України не включаються до складу витрат суми податку на додану вартість, включеного до ціни товару (роботи, послуги), що придбаваються платником податку для виробничого або невиробничого використання. Для платників податку, які не зареєстровані як платники податку на додану вартість, до складу витрат входять суми податків на додану вартість, сплачених у складі ціни придбання товарів, робіт, послуг, вартість яких належить до витрат такого платника податку. У разі якщо платник податку, зареєстрований як платник податку на додану вартість, одночасно проводить операції з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), що оподатковуються податком на додану вартість та звільнені від оподаткування або не є об'єктом оподаткування таким податком, податок на додану вартість, сплачений у складі витрат на придбання товарів, робіт, послуг, які входять до складу витрат, та основних засобів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації, включається відповідно до витрат або вартість відповідного об'єкта основних засобів чи нематеріального активу збільшується на суму, що не включена до податкового кредиту такого платника податку згідно з розділом V цього Кодексу.

Запитання 2: В якому розмірі платник податку має право визнати витрати при придбання у нерезидента послуг з консалтингу, маркетингу та реклами?
Відповідь: Платник податку може включити до складу витрат витрати, понесені (нараховані) у звітному періоді у зв'язку з придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу, маркетингу, реклами в обсязі, що не перевищує 4 відсотки доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за вирахуванням податку на додану вартість та акцизного податку) за рік, що передує звітному. Витрати, понесені (нараховані) у звітному періоді у зв'язку з придбанням послуг (робіт) з консалтингу, маркетингу, реклами у нерезидента, який має офшорний статус, до складу витрат не включаються.

Запитання 3: В якому розмірі платник податку має право визнати витрати при придбання у нерезидента послуг з інжинірингу?
Відповідь: Платник податку може включити до складу витрат витрати, понесені (нараховані) у зв'язку з придбанням у нерезидента послуг (робіт) з інжинірингу у обсязі, що не перевищує 5 відсотків митної вартості обладнання, імпортованого згідно з відповідним контрактом. Разом з цим, якщо нерезидент, на користь якого нараховується плата за послуги інжинірингу має офшорний статус або не є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) такої плати за послуги, то витрати, понесені (нараховані) у зв'язку з придбанням у такого нерезидента послуг (робіт) з інжинірингу, до складу витрат не включаються.

Запитання 4: Чи включаються до складу витрат платника податку на прибуток витрати з організації прийомів, презентацій, свят та фінансування особистих потреб фізичних осіб?
Відповідь: Відповідно до пп. 139.1.1 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу України не включаються до складу витрат витрати, не пов'язані з провадженням господарської діяльності, а саме витрати на: організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків (крім благодійних внесків та пожертвувань неприбутковим організаціям, визначених ст. 157 ПКУ, та витрат, пов'язаних із провадженням рекламної діяльності, які регулюються нормами пп. 140.1.5 п. 140.1 ст. 140 ПКУ). Обмеження не стосуються платників податку, основною діяльністю яких є: організація прийомів, презентацій і свят за замовленням та за рахунок інших осіб; придбання лотерейних білетів, інших документів, що засвідчують право участі в лотереї; фінансування особистих потреб фізичних осіб за винятком виплат, передбачених ст. 142 і 143 ПКУ, та в інших випадках, передбачених нормами цього розділу.

Запитання 5: Чи враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку суми попередньої (авансової) оплати за товари, роботи, послуги?
Відповідь: Відповідно до пп.136.1.1 п.136.1 ст.136 Податкового кодексу України сума попередньої оплати та авансів, отримана в рахунок оплати товарів, виконаних робіт, наданих послуг не враховується при визначенні об'єкта оподаткування.

Запитання 6: Як у орендодавця відображаються суми вартості комунальних послуг (опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення), що відшкодовуються орендарем?
Відповідь: Якщо орендодавець згідно з договором оренди отримує від орендаря відшкодування витрат на оплату спожитих комунальних послуг (опалення, електричної енергії, водопостачання, водовідведення), то при обчисленні об’єкта оподаткування орендодавець враховує суму такої отриманої компенсації у складі доходу, а суму коштів, сплачених постачальнику комунальних послуг, – у складі відповідних витрат за умови наявності підтверджуючих документів.

Запитання 7: Чи враховуються при визначенні об’єкта оподаткування у складі витрат на навчання витрати на проїзд до місця навчання і назад, а також витрати, пов'язані з наймом житлового приміщення для проживання?
Відповідь: До складу витрат на навчання професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації, що враховуються платником податку) при визначенні об'єкта оподаткування, відносяться також і витрати, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року №695 "Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва" (оплата вартості проїзду до місця навчання і назад, відшкодування витрат, пов'язаних з наймом житлового приміщення), за умови їх підтвердження відповідними первинними документами.

Запитання 8: Чи враховується у складі витрат платника податку - орендаря витрати, понесені на оплату вартості комунальних послуг (опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення) орендованого приміщення?
Відповідь: Витрати платника податку – орендаря, понесені на оплату вартості спожитих комунальних послуг (опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, за умови наявності первинних документів (договорів, рахунків, платіжних документів, тощо) включаються до складу витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування залежно від призначення орендованого приміщення: до загальновиробничих витрат, адміністративних витрат, або витрат на збут.

Запитання 9: Чи включаються до складу загальновиробничих витрат витрати на утримання технологічного обладнання, понесені під час простою?
Відповідь: Оскільки утримання технологічного обладнання не може бути припинено через простій і повинно здійснюватись постійно, платник податку має право включити до складу витрат витрати на утримання технологічного обладнання, понесені під час простою. У випадку, якщо технологічне обладнання під час простою перебуває на консервації, то витрати, понесені платником податку на утримання такого обладнання, не підлягають амортизації та повністю відносяться до складу витрат за звітний період. При цьому нарахування амортизації призупиняється на період виводу з експлуатації основних засобів (для консервації).

 

Довідкова інформація для платників, які бажають звернутися до консультаційного центру ДПА в Черкаській області: телефонуйте у робочі дні з 09-00 год. до 19-00 год. за номером телефону (0472) 33-91-34.
Платникам, які мають доступ до мережі Інтернет, пропонуємо звернутися на форум ДПА в Черкаській області, який працює на веб-сайті ДПА в області www.sta.ck.ua або на податкову online-консультацію на Черкаському інформаційно-діловому порталі www.city.ck.ua.
Ставте свої запитання і отримуйте кваліфіковані відповіді щодо особливостей оподаткування ваших доходів згідно норм Податкового кодексу України!

ДПА в Черкаській області

Каталог предприятий

Каталог предприятий г.Черкассы и Черкасской области

...
Карта предприятий

Ваше предприятие на карте г.Черкассы

...
Новости

Черкасские независимые новости

...
Форум

Черкасский форум на city.ck.ua

...
Інформація ДПС

Інформація Державної податкової служби

...
Інформація ФДМ

Інформація Фонду Державного майна

...
Налоговая справка ГФС

Архив налоговой справки

...
Установка спутникового телевидения
Городская справка

Информационно-справочный раздел г. Черкассы

...
Фотогалерея

Фотогалерея г.Черкассы и Черкасской области

...
Услуги портала

Услуги информационно-делового портала city.ck.ua

...
Продажа репродукций картин