На заміну попередньої інформації у зв’язку з набранням чинності з 1 січня Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23 листопада 2018 року №2629-VIII: goo.gl/XXeECb доводимо розмір встановлених на 2019 рік мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму та інформуємо про вплив вказаних норм на ставки (пільги) з податків, розмір яких від них залежить.

Встановлено:

прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2019 року - 1853 гривні, з 1 липня - 1936 гривень, з 1 грудня - 2027 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

  • дітей віком до 6 років: з 1 січня 2019 року - 1626 гривень, з 1 липня - 1699 гривень, з 1 грудня - 1779 гривень;
  • дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2019 року - 2027 гривень, з 1 липня - 2118 гривень, з 1 грудня - 2218 гривень;
  • працездатних осіб: з 1 січня 2019 року - 1921 гривня, з 1 липня - 2007 гривень, з 1 грудня - 2102 гривні;
  • осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2019 року - 1497 гривень, з 1 липня - 1564 гривні, з 1 грудня - 1638 гривень.

мінімальну заробітну плату: у місячному розмірі з 1 січня 2019 року – 4173 гривні; у погодинному розмірі з 1 січня 2019 року – 25,13 гривні.

Податкова соціальна пільга становить у 2019 році для будь-якого платника 960,50 грн. (50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи у розрахунку на місяць, встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, тобто 1921Х50%). У 2018 році – 881 грн. Розмір підвищеної податкової соціальної пільги: 150% ПCП = 1440,75 гpн; 200% ПCП = 1921 гpн. (у 2018 році відповідно 150% ПCП = 1321,50 гpн; 200% ПCП = 1762 гpн.)

Граничний розмір зарплати, до якої застосовується податкова соціальна пільга, у 2019 році дорівнює 2690 грн. (розмір місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помножений на 1,4 та округлений до найближчих 10 гривень, тобто 1921Х1,4 – пп. 169.4.1 Податкового кодексу України). У 2018 році – 2470 грн.

Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску становить з 1 січня 2019 року 62595 грн. – 15 розмірів мінімальної заробітної плати (4173 Х15). У 2018 році ця величина становила 55845 грн.

Максимальний розмір нарахованого єдиного внеску становить з 1 січня 2019 року – 13770,90 грн. (62595 Х 22%). У 2018 році становив 12285,90 грн.

Розмір мінімального страхового внеску становить у 2019 році 918,06 грн. на місяць (4173 Х 22%) – у 2018 році 819,06 грн. На рівні мінімального страхового внеску мають сплачувати ЄСВ за себе фізособи-підприємці, самозайняті особи та члени фермерського господарства в обов’язковому порядку, незалежно від діяльності, обраної системи та доходу. У разі якщо ФОП і члени фермерського господарства - пенсіонери за віком або інваліди та отримують пенсію або соціальну допомогу, вони звільняються від сплати ЄСВ за себе. На самозайнятих осіб звільнення не поширюється.

Добові з 1 січня 2019 року у межах території України 417,30 грн. (не більше 0,1 розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного року), 2018 року – 372,30 грн. Для відряджень за кордон в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження – на рівні минулого року та не більше 80 євро. Для державних службовців і працівників підприємств, установ, організацій, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів добові залишаються в сумі 60 грн.

Виходячи з норм Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» від 23 листопада 2018 року №2628-VIII, яким викладено у новій редакції підпункт 165.1.39 Податкового кодексу України та з урахуванням Закону №2629 з 1 січня 2019 року діє новий порядок оподаткування вартості подарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань). Тепер не оподатковуватиметься вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань) – у частині, що не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, тобто з цього року не оподатковуватимуться дарунки (а також призи переможцям та призерам спортивних змагань) вартістю не більше 1043,25 грн. на місяць (4173Х25%), а з різниці між сумою подарунку та його неоподатковуваною вартістю (у 2019 році – 1043,25 грн. на місяць) справлятиметься податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовий збір 1,5%. Вказана норма щодо неоподаткування частини вартості дарунку не поширюється на дарунки та призи у вигляді грошових виплат у будь-якій сумі. Нагадаємо, 2018 року не оподатковувалися подарунки та призи в сумі 930,75 грн. на місяць та за перевищення цієї суми оподаткуванню підлягала вся вартість подарованого.

З 1 січня 2019 року неоподатковуваний розмір прощеної (анульованої) основної суми боргу (кредиту) становить не більше 1043,25 грн. на рік – не більше 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік) – у 2018 році не більше 930,75 грн. на рік; неоподатковувана сума заборгованості за укладеним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності не більша за 960,50 грн. – не перевищує 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року (у 2018 році 881 грн.); не оподатковуються внески роботодавців на недержавне пенсійне забезпечення за працівника не більше 10432,5 грн. на місяць – не більш як 2,5 розміру мінімальної заробітної плати на відповідний рік, у розрахунку за місяць (у 2018 році – не більше 9307,50 грн. на місяць).

Не оподатковується оплата підготовки чи перепідготовки у вітчизняних вишах та професійно-навчальних закладах, спрямована юридичними або фізичними особами на здобуття освіти не більша за 12519 грн. за кожний повний (неповний) місяць навчання – не вище трикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року (2018 року – не більша за 11169 грн.).

Не оподатковуються 2019 року і доходи від продажу власної продукції тваринництва груп 1-5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД, якщо їх сума сукупно за 2019 рік не перевищує 208650 грн. – не перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року (у 2018 році – 186150 грн.).

Не оподатковуються кошти або вартість майна (послуг), що надаються роботодавцем за останнім місцем роботи як допомога на поховання платника податку, в сумі що не перевищує 5380 грн. – не вище за 2690 Х 2 (у 2018 році 4940 грн.).

Особливості оподаткування стипендій у 2019 році за Законом №2628 (у підпункті 165.1.26 Податкового кодексу України виключено слова «з бюджету») та Законом №2629.

Не оподатковуються стипендії (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, аспіранту або ад’юнкту не вищі за 2690 грн. (у 2018 році – 2470 грн.). Сума перевищення підлягає оподаткуванню під час її нарахування (виплати) ПДФО за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5%. До цього часу не оподатковувалися лише стипендії, виплачені з бюджету

Не оподатковуються і суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з ПФУ чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір не перевищує 14970 грн. на місяць – десять розмірів прожиткового мінімуму, для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року, тобто 1497 Х 10 (у 2018 році – 13730 грн.).

Виплати (крім заробітної плати) членам профспілки не оподатковуються в сумі 2690 грн. на рік. Неоподатковувана нецільова благодійна допомога (у тому числі матеріальна) 2690 грн. на рік. У 2018 році не оподатковуваною була сума у 2470 грн.

Звільняється 2019 року від оподаткування в сумі не більше 20865 грн. (не перевищує 5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня: 4173Х5) вартість путівки на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України, наданої раз на календарний рік працівнику та/або членам його сім'ї першого ступеня споріднення, роботодавцем - платником податку на прибуток підприємств безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) – 2018 року не більша за 18 615 грн.

Ставка податку на нерухоме майно у 2019 році не більша за 62,60 грн. за 1 кв. метр (не перевищує 1,5 відсотки розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування) – у 2018 році не більша за 55,85 грн.

Об’єктом оподаткування транспортним податком за ставкою 25 тис.грн. на рік у 2019 році будуть легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року – понад 1564875 грн. (у 2018 році – 1396 тис.грн.)

Максимальний розмір єдиного податку становить 2019 року: для платників першої групи: 192,10 грн. за місяць - 10% розміру прожиткового мінімуму встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року); для платників другої груп: 834,60 грн. за місяць (20% мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року). У 2018 році 176,20 грн. за місяць для першої групи та 744,60 грн. – для другої групи. Фіксовані ставки податку встановлюють сільські, селищні, міські ради, або ради ОТГ залежно від виду діяльності в розрахунку на місяць.

Днями вийдуть коментарі головного управління ДФС у Черкаській області для платників єдиного податку та приклади розрахунку податків із заробітної плати – 2019.

Головне управління ДФС у Черкаській області,
відділ комунікацій

Каталог предприятий

Каталог предприятий г.Черкассы и Черкасской области

...
Карта предприятий

Ваше предприятие на карте г.Черкассы

...
Новости

Черкасские независимые новости

...
Форум

Черкасский форум на city.ck.ua

...
Інформація ДПС

Інформація Державної податкової служби

...
Інформація ФДМ

Інформація Фонду Державного майна

...
Налоговая справка ГФС

Архив налоговой справки

...
Установка спутникового телевидения
Городская справка

Информационно-справочный раздел г. Черкассы

...
Фотогалерея

Фотогалерея г.Черкассы и Черкасской области

...
Услуги портала

Услуги информационно-делового портала city.ck.ua

...
Продажа репродукций картин