Дохід від продажу нерезидентом успадкованої квартири не оподатковується

Головне управління Міндоходів у Черкаській області роз’яснює порядок оподаткування доходів нерезидента від продажу успадкованої або подарованої йому квартири.

Так, відповідно до ст. 172 Податкового кодексу України дохід, отри­маний платником податку від про­дажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного подат­кового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (вклю­чаючи земельну ділянку, на якій розташовано такі об'єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій зе­мельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної Земельним кодексом залеж­но від її призначення, та за умови перебування такого майна у влас­ності платника податку понад три роки, не оподатковується.

Водночас умова щодо перебування такого майна у власності платника подат­ку понад три роки не поширюється на майно, отримане таким платни­ком у спадщину.

Відповідно до п. 172.9 ст. 172 По­даткового кодексу України до­хід від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомос­ті, що здійснюються фізичними особами – нерезидентами, оподатковується в порядку та за ставками, встановленому для резидентів України.

Отже, дохід від операцій з про­дажу не частіше одного разу на рік об'єкта нерухомості – квартири – , яка перебуває у власності платника податку (фі­зичної особи – нерезидента) мен­ше трьох років та отримана ним у спадщину, не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

Втім, оскільки умова щодо перебу­вання нерухомого майна (кварти­ри) у власності платника податку понад три роки не поширюється тільки на майно, отримане таким платником у спадщину, то дохід, отриманий платником подат­ку — нерезидентом від продажу не частіше одного разу на рік по­дарованої квартири, яка перебу­ває у його власності менше трьох років, оподатковується за ставка­ми 15 (17)%.

Детальну інформацію щодо оподаткування доходів платники можуть отримати, звернувшись до найближчого сервісного центру, який працює при ДПІ ГУ Міндоходів в області; в он-лайн режимі – на Черкаському інформаційно-діловому порталі за адресою www.city.ck.ua.

Головне управління міндоходів у Черкаській області,
Інформаційно-комунікаційний сектор

Каталог предприятий

Каталог предприятий г.Черкассы и Черкасской области

...
Карта предприятий

Ваше предприятие на карте г.Черкассы

...
Новости

Черкасские независимые новости

...
Форум

Черкасский форум на city.ck.ua

...
Інформація ДПС

Інформація Державної податкової служби

...
Інформація ФДМ

Інформація Фонду Державного майна

...
Налоговая справка ГФС

Архив налоговой справки

...
Установка спутникового телевидения
Городская справка

Информационно-справочный раздел г. Черкассы

...
Фотогалерея

Фотогалерея г.Черкассы и Черкасской области

...
Услуги портала

Услуги информационно-делового портала city.ck.ua

...
Продажа репродукций картин