Головне управління ДПС у Черкаській області інформує, що згідно з положеннями Закону України від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон № 466) внесено зміни, зокрема, до п.п. 212.1.13 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) в частині уточнення визначення платника податку – виробника електричної енергії та виключено з переліку платників акцизного податку оптового постачальника електричної енергії (п.п. 212.1.12 п. 212.1 ст. 212 ПКУ).

Так, з урахуванням змін, внесених до ПКУ Законом № 466 платниками акцизного податку є, зокрема:

  • виробники електричної енергії, які мають ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії і продають її на ринку електричної енергії (п.п. 212.1.13 п. 212.1 ст. 212 ПКУ).

Форма, порядок заповнення та подання декларації акцизного податку (далі – Декларація), затверджені наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14 зі змінами та доповненнями (далі – Порядок № 14).

Відповідно до норм Порядку № 14 розділ Е Декларації «Податкові зобов’язання з оптового постачання електричної енергії та з виробництва електричної енергії, проданої поза оптовим ринком електричної енергії» та додаток 7 до Декларації «Розрахунок суми акцизного податку з оптового постачання електричної енергії та з виробництва електричної енергії, проданої поза оптовим ринком електричної енергії» (далі – Додаток 7) заповнюється виробниками електричної енергії. Найближчим часом будуть внесені зміни до Порядку № 14 з урахуванням прийнятого Закону № 466, зокрема, щодо Додатка 7 до Декларації.

До внесення відповідних змін до форми та Порядку № 14 виробники електричної енергії у Додатку 7 до Декларації заповнюють:

  • графи 2, 3 «Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД» та « Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД», в яких відповідно зазначаються код та опис товарів згідно з УКТ ЗЕД, зазначені в п.п. 215.3.9 п. 215.3 ст. 215 ПКУ;
  • графу 4 «Вартість (без податку на додану вартість) відпущеної електричної енергії для оптового постачальника електричної енергії на митній території України», в якій зазначається вартість без ПДВ відпущеної виробником електричної енергії на ринку електричної енергії;
  • графу 6 «Ставка акцизного податку», в якій проставляється розмір ставки акцизного податку, встановленої п.п. 215.3.9 п. 215.3 ст. 215 ПКУ;
  • графу 7 «Сума податкового зобов’язання, що підлягає сплаті до бюджету, грн.», в якій зазначається сума акцизного податку, що визначається шляхом множення графи 4 на графу 6.

Визначена сума акцизного податку переноситься до графи 4 розділу Е Декларації, зокрема:

  • рядок Е1 – сума податкових зобов’язань з акцизного податку, у т.ч.:
  • рядок Е 1.1 – сума податкового зобов’язання з акцизного податку за операціями з реалізації відпущеної електричної енергії.

Відповідно до п.п. 213.2.8 п. 213.2 ст. 213 ПКУ операції з реалізації електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії не підлягають оподаткуванню.

Виробник електричної енергії, який здійснює реалізацію електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії також подає до контролюючого органу за місцем реєстрації Декларацію із заповненням розділу Е та Додатка 7 до Декларації. При цьому, таким виробником заповнюється загальна частина декларації. У разі відсутності об’єктів оподаткування у відповідних графах розділу Е Декларації проставляється «0». У Додатку 7 до Декларації заповнюються графи 1-3, в інших графах у разі відсутності об’єктів оподаткування проставляється «0».

Водночас, відповідно до п. 46.4 ст. 46 ПКУ платник податку може подати, у разі необхідності, доповнення до такої Декларації, які складені за довільною формою, що вважатиметься невід’ємною частиною податкової декларації. Таке доповнення подається із поясненням мотивів його подання. Платник податків, який подає звітність у електронній формі, подає таке доповнення в електронній формі.

Отже, з метою відображення оборотів, які не підлягають оподаткуванню відповідно до п.п. 213.2.8 п. 213.2 ст. 213 ПКУ, платник може подати до контролюючого органу інформацію про зазначені обсяги в формі додатка 10 до Декларації «Зразок доповнення до декларації акцизного податку відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Кодексу» із внесенням реквізитів наведених у додатку 4 до Декларації.

Посилання на Закон України №466-ІХ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-20

Головне управління ДПС у Черкаській області
Відділ пресслужби, інформаційної політики та
адміністрування субсайту
організаційно-розпорядчого управління

Каталог предприятий

Каталог предприятий г.Черкассы и Черкасской области

...
Карта предприятий

Ваше предприятие на карте г.Черкассы

...
Новости

Черкасские независимые новости

...
Форум

Черкасский форум на city.ck.ua

...
Інформація ДПС

Інформація Державної податкової служби

...
Інформація ФДМ

Інформація Фонду Державного майна

...
Налоговая справка ГФС

Архив налоговой справки

...
Установка спутникового телевидения
Городская справка

Информационно-справочный раздел г. Черкассы

...
Фотогалерея

Фотогалерея г.Черкассы и Черкасской области

...
Услуги портала

Услуги информационно-делового портала city.ck.ua

...
Продажа репродукций картин