ДПА в Черкаській області нагадує: в області постійно працюють консультаційні центри з роз’яснення норм Податкового кодексу України. Центри працюють з подовженим графіком роботи та у вихідні. Роз’яснення зацікавленим громадянам надають фахівці функціональних структурних підрозділів органів ДПС області, а також волонтери та представники громадських організацій.
Пропонуємо найактуальніші запитання щодо заповнення декларації з податку на доходи фізичних осіб, які надійшли до консультаційного центру ДПА в Черкаській області та відповіді на них.

Запитання 1: Який порядок подання декларації з ПДФО юридичною особою, що має не уповноважені відокремлені структурні підрозділи?
Відповідь: Якщо філії, відділенню, іншому відокремленому підрозділу юридичної особи не надано повноваження щодо нарахування, утримання і сплати (перерахування) до бюджету податку, то всі обов’язки податкового агента щодо подання Декларації виконує юридична особа. Декларація з показниками даного неуповноваженого відокремленого підрозділу подається до ОДПС за місцезнаходженням кожного такого не уповноваженого відокремленого підрозділу (відділення, філії), де юридично особа (податковий агент) стає на облік . У реквізитах Декларації зазначаються дані юридичної особи, яка перебуває на обліку за такий не уповноважений підрозділ.

Запитання 2: Як заповнюється заборгованість з виплати заробітної плати в рядку "14" податкової декларації з ПДФО, а саме за мінусом внесків та податків чи ні?
Відповідь: Відповідно до пп. "д" п. 176.2 ст. 176 розділу IV Податкового кодексу України особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати до органу державної податкової служби за місцем його реєстрації податкову декларацію з податку на доходи фізичних осіб (далі – Декларація) за базовий податковий період, що дорівнює календарному місяцю, за формою, встановленою центральним податковим органом, про загальні суми доходів, що нараховані (виплачені, надані) на користь платників податку, і загальні суми податку на доходи фізичних осіб, що утримані з цих доходів, а також обсяги перерахованого податку до бюджету. Порядок заповнення та подання податковими агентами Декларації наданий листом ДПА України від 17.02.11 № 4485/7/17-0217 (далі – Лист № 4485). Згідно із листом № 4485 у рядку "14" блоку "Інші показники" Декларації вказується сума невиплачених доходів за звітний місяць, сума податку з якої відображається у рядку 06 Декларації. Враховуючи те, що виплаті підлягає дохід, з якого вже здійснені вирахування внесків та податків, то у рядку "14" зазначається сума доходу, яка невиплачена (за вирахуванням внесків та податків).

Запитання 3: Яким чином податковий агент відображає в податковій декларації з ПДФО суму зайво сплаченого податку?
Відповідь: Сума зайво сплаченого податку на доходи фізичних осіб не відображається у податковій декларації з податку на доходи фізичних осіб, але може бути повернута податковому агенту на підставі заяви, за умови виконання вимог ст. 43 Податкового кодексу України.

Запитання 4: Який порядок заповнення рядків "04", "06" та "14" податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб для податкових агентів, якщо дохід не виплачений, а ПДФО перерахований?
Відповідь: Відповідно до ст.168 Податкового кодексу України для податкових агентів передбачено два терміни сплати (перерахування) ПДФО до бюджету: під час виплати оподатковуваного доходу або наступного банківського дня при нарахуванні (виплаті, наданні) доходу у не грошовій формі або готівкою з каси. Таким чином у разі, якщо дохід не виплачено, а податок на доходи фізичних осіб перераховано до бюджету, то декларація з податку на доходи фізичних осіб, затверджена наказом ДПА України від 31.01.11 №58 (далі – Декларація), відповідно до роз’яснень, наданих листом ДПА України від 17.02.2011 № 4485/7/17-0217 заповнюється наступним чином: - у рядку "03" вказується загальна сума нарахованого (утриманого) податку на доходи фізичних осіб за звітний період; -у рядку "04" відображається сума фактично перерахованого податку на доходи фізичних осіб; -у зв'язку з перерахуванням податку з невиплачених доходів, сума податку на доходи фізичних осіб, яка відображається у рядку "06" = 0; -у рядку "14" відображається сума невиплаченого доходу за звітний місяць.

Запитання 5: Як відобразити в рядку "10" декларації з податку на доходи фізичних осіб кількість зовнішніх сумісників?
Відповідь: Оскільки в рядку "10" Декларації не передбачена окрема графа "зовнішні сумісники", то кількість зовнішніх сумісників може включатися до кількості працівників за цивільно-правовими договорами та відображатись в графі "за цивільно-правовими договорами".

Запитання 6: Чи потрібно в рядку "06" та "14" податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб відображати суму виплат за лікарняними листами, що не виплачена ФСС з тимчасової втрати непрацездатності, та відповідно ПДФО з цієї допомоги?
Відповідь : Згідно з п. “д” п.176.2 ст.176 Податкового кодексу України особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати до органу державної податкової служби за місцем його реєстрації податкову декларацію з податку на доходи фізичних осіб (далі – Декларацію) за базовий податковий період, що дорівнює календарному місяцю, за формою затвердженою наказом ДПА України від 31.01.11 N 58 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб", що зареєстрований в Міністерстві юстиції від 09.02.2011 року N 165/11903 (далі – наказ №58). У рядку „06” Декларації відповідно до роз’яснень, наданих листом ДПА України від 17.02.2011 № 4485/7/17-0217 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка нарахована (утримана) з доходів у звітному (податковому) періоді, але не перерахована до бюджету у зв’язку з невиплатою (ненаданням) доходів повністю або частково по терміну, визначеному у рядку 7 Декларації. У разі повної виплаті доходів та перерахованому податку за звітний місяць (рядки 14 та 06 = 0). У рядку „14” Декларації вказується сума невиплачених доходів за звітний місяць, сума податку з якої відображається у рядку 06 Декларації. Згідно із пп. 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 ПКУ заробітна плата - основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму. Тобто, оскільки сума виплат у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності (лікарняні) розглядається як заробітна плата, то суму такого невиплаченого доходу потрібно відображати в рядку "14", а суму нарахованого податку на доходи фізичних осіб з цього доходу - в рядку "06" Декларації.

Запитання 7: За винятком яких податків і внесків необхідно відображати загальну суму доходів за звітний період у рядку "02" декларації з податку на доходи фізичних осіб?
Відповідь: У рядку „02” Декларації вказується загальна сума доходів за звітний період, яка виплачена (надана), за мінусом суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, - обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, та суми утриманого податку на доходи фізичних осіб.

Запитання 8: Яку дату необхідно ставити в рядку "7" декларації з податку на доходи фізичних осіб якщо звітність подає податковий агент, у якого не визначено конкретний термін виплати доходу за другу половину місяця, або якщо цей термін пізніше ніж 7 числа місяца, наступного за звітним?
Відповідь: У рядку „7” декларації з податку на доходи фізичних осіб вказується дата виплати доходу за звітний період, а саме дата виплати заробітної плати за другу половину місяця, яка виплачується згідно з нормами законодавства не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Якщо конкретний термін виплати доходу за другу половину місяця не визначений, то у рядку „7” декларації з податку на доходи фізичних осіб зазначається дата виплати доходу за звітний період (місяць), яка була фактично виплачена.

Запитання 9: Чи потрібно відображати в рядку "01" Декларації з ПДФО доходи, які частково не оподатковуються, а частково оподатковуються на загальних підставах (наприклад стипендія з бюджету, що перевищує неоподатковуваний розмір тощо)?
Відповідь: Якщо сума доходу, яка нарахована податковим агентом фізичним особам, частково не оподатковується, а частково оподатковується на загальних підставах, то у рядку "01" Декларації з податку на доходи фізичних осіб відображається загальна нарахована сума тих видів (ознак) доходів, які підлягають оподаткуванню.

Довідкова інформація для платників, які бажають звернутися до консультаційного центру ДПА в Черкаській області: телефонуйте у робочі дні з 09-00 год. до 19-00 год. за номером телефону (0472) 33-91-34.
Платникам, які мають доступ до мережі Інтернет, пропонуємо звернутися на форум ДПА в Черкаській області, який працює на веб-сайті ДПА в області www.sta.ck.ua
Ставте свої запитання і отримуйте кваліфіковані відповіді щодо особливостей оподаткування ваших доходів згідно норм Податкового кодексу України!

ДПА в Черкаській області8 квітня 2011

Каталог предприятий

Каталог предприятий г.Черкассы и Черкасской области

...
Карта предприятий

Ваше предприятие на карте г.Черкассы

...
Новости

Черкасские независимые новости

...
Форум

Черкасский форум на city.ck.ua

...
Інформація ДПС

Інформація Державної податкової служби

...
Інформація ФДМ

Інформація Фонду Державного майна

...
Налоговая справка ГФС

Архив налоговой справки

...
Установка спутникового телевидения
Городская справка

Информационно-справочный раздел г. Черкассы

...
Фотогалерея

Фотогалерея г.Черкассы и Черкасской области

...
Услуги портала

Услуги информационно-делового портала city.ck.ua

...
Продажа репродукций картин