Регіональне відділення ФДМУ по Черкаській області проводить конкурс на право оренди державного нерухомого майна, що обліковується на балансі Черкаської дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку „Укрпошта”.
Орган управління – Міністерство інфраструктури України.
Об’єкт оренди - частина нежитлового приміщення першого поверху адміністративної будівлі відділення поштового зв’язку загальною площею 49,40 кв. м, розташованого за адресою: вул. Байди Вишневецького, 34, м. Черкаси, вартість за незалежною оцінкою – 270300,00  грн (без ПДВ);
Початковий розмір орендної плати за базовий місяць (вересень 2016 року) визначений відповідно до вимог чинного законодавства, становить 9010,00 грн. (без ПДВ).
Умови конкурсу:
- термін укладення договору оренди - на один рік;
- заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб;
- найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об'єкта оренди, який повинен бути не меншим ніж початковий розмір орендної плати та відповідати орендним ставкам, що застосовуються до мети використання майна, запропонованої претендентом;
- своєчасна сплата орендної плати (щомісяця, до  15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням її індексації;
- забезпечення виконання зобов'язань по сплаті за оренду (на момент укладення договору оренди сплата завдатку у розмірі трьох орендних плат за базовий місяць оренди, який зараховується в рахунок сплати за останні місяці оренди; у разі невчасного виконання зобов’язань: сплата пені, штрафу, неустойки);
- належне утримання та використання об'єкта оренди за цільовим призначенням відповідно до заяви орендаря;
- забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, утримання майна в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримування орендованого майна в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювання заходів протипожежної безпеки;
- страхування об'єкта оренди на суму не менше, ніж зазначена у висновку про вартість об’єкту оренди на користь балансоутримувача, в порядку, визначеному чинним законодавством;
- здійснювати витрати, пов'язані з утриманням орендованого майна. Протягом 15 робочих днів після підписання договору укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю;
- дотримання організаційно-технічних вимог експлуатації об'єкта та забезпечення дотримання пожежної безпеки;
- надання працівників для попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних з природною стихією (в разі їх настання або загрози виникнення);
- своєчасне здійснення за рахунок орендаря капітального, поточного та інших видів ремонту орендованого майна;
- компенсація витрат на здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди та надання орендодавцю на момент укладення договору оренди копій підтверджуючих документів.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
У разі, якщо переможцем конкурсу стане суб’єкт малого підприємництва, який проводитиме виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах, запропонована ним орендна плата визначається з урахуванням коефіцієнта, передбаченого додатком 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 №786 (зі змінами).
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії

 • заяву про участь в конкурсі;
 • зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (відображаються в проекті договору оренди), крім пропозицій щодо розміру орендної плати, пропозиція стосовно якої вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
 • інформацію про засоби зв’язку з ним;
 • відомості про учасника конкурсу:

для учасників, які є юридичними особами:

 • документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
 • посвідчені нотаріусом копії установчих документів;
 • завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік;
 • довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

для учасників, які є фізичними особами:

 • копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність;
 • завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
 • завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку.

Крім того, учасником конкурсу можуть бути надані додаткові пропозиції до умов договору оренди, в тому числі щодо поліпшення орендованого майна, пропозиції щодо гарантій сплати орендної плати (завдаток, гарантія, тощо) - відображаються в проекті договору оренди.
Конкурс буде проведено в приміщенні Регіонального відділення за адресою: бульвар Шевченка, 205, кім. 309, м. Черкаси, об 11 год. 08 грудня 2016 року в присутності конкурсантів або їх уповноважених представників.
Конкурсні пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) надаються в окремому конверті з написом: «На конкурс по оренді, що відбудеться 08 грудня 2016 року, об'єкт оренди - частина нежитлового приміщення першого поверху адміністративної будівлі відділення поштового зв’язку загальною площею 49,40 кв.м., розташована за адресою: вул. Байди Вишневецького,34, м. Черкаси», запечатаному печаткою учасника конкурсу.
Кінцевий термін подання заяв для участі у конкурсі з конкурсними пропозиціями (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) приймаються до 16 години 02 грудня 2016 року за адресою: бул. Шевченка, 205,  кім.410, м. Черкаси (приміщення Регіонального відділення).
Пропозиції щодо розміру орендної плати подаються в запечатаних непрозорих конвертах під час реєстрації учасників конкурсу до початку засідання конкурсної комісії. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі з питань оренди державного майна регіонального відділення за телефоном (0472) 37-34-48 та на веб-сайті ФДМУ за адресою: www. spfu.gov.ua.

Каталог предприятий

Каталог предприятий г.Черкассы и Черкасской области

...
Новости

Черкасские независимые новости

...
Інформація ДПС

Інформація Державної податкової служби

...
Інформація ФДМ

Інформація Фонду Державного майна

...
Налоговая справка ГФС

Архив налоговой справки

...
Установка спутникового телевидения
Городская справка

Информационно-справочный раздел г. Черкассы

...
Фотогалерея

Фотогалерея г.Черкассы и Черкасской области

...
Услуги портала

Услуги информационно-делового портала city.ck.ua

...
Продажа репродукций картин