Назва об’єкта: 176-квартирний житловий будинок разом із земельною ділянкою. Місцезнаходження: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Б. Хмельницького, 64а.

Відомості про об’єкт: будівництво 176-квартирного житлового будинку, за проектом п’ятиповерхового з 2 блок-секцій на 40 квартир, розпочато в I кварталі 1996 року, призупинено в IV кварталі 1996 року. Об’єкт розташований в південно-західному районі м. Сміла на відстані 2 км від центру. Поруч (на відстані 17,5 м) від нього розташований існуючий житловий будинок, а також майданчики для ігор, відпочинку та господарських потреб. На об’єкті виконані: земляні роботи, роботи з влаштування фундаментів зі збірних залізобетонних плит та бетонних блоків, стіни підвалу із червоної цегли та збірних бетонних блоків, монтаж залізобетонних плит перекриття над підвалом, сходів. Роботи з влаштування зовнішніх інженерних мереж не проводилися. Площа забудови – 758,0 м2. Ступінь будівельної готовності – 2 %. Фізичний знос становить 60 %. Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,5502 га. Цільове призначення: землі житлової та громадської забудови. Кадастровий номер 7110500000:09:004:0181. Земельні сервітути: охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи (електрокабель) – 0,0116 га; охоронна зона навколо інженерних комунікацій (водопровід) – 0,0153 га.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 569 500,00 грн, у тому числі: об’єкта незавершеного будівництва – 321 100,00 грн, земельної ділянки – 248 400,00 грн, ПДВ – 113 900,00 грн.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 683 400,00 грн, у тому числі: об’єкта незавершеного будівництва – 385 320,00 грн, земельної ділянки –

298 080,00 грн.

Умови продажу об’єкта приватизації:

1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановленого цільового використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою.

2. Протягом одного року з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації до покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт об’єкта незавершеного будівництва згідно з чинним законодавством.

3. Забезпечувати вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта приватизації.

4. У разі добудови об’єкта незавершеного будівництва за призначенням, що належить до житлового та громадського призначення, а також до закладів культури, охорони здоров’я, навчальних закладів, обов’язково створити сприятливі умови для життєдіяльності та потреб осіб з обмеженими можливостями.

5. Подальше відчуження та передача в заставу об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.

6. У разі невиконання умов продажу договір купівлі-продажу підлягає розірванню в установленому законодавством порядку. При цьому покупець, з яким розірвано договір купівлі-продажу, повертає об’єкт приватизації в державну власність за актом приймання-передачі, а також відшкодовує державі збитки, завдані невиконанням умов договору.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти. Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37184006000007 в ГУДКСУ в Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.

Грошові кошти в розмірі 68 340,00 грн (шістдесят вісім тисяч триста сорок грн. 00 коп.), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, перераховуються на рахунок № 37319071002036 в ДКСУ, МФО 820172, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області. Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 3 квітня 2017 року до 17.00. Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 7 квітня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Центральної універсальної біржи за адресою: https://centrex.com.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Центральної універсальної біржі: 36020, м. Полтава, вул. Стрітенська, 36, офіс 214, оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 9.00 до 17.00 за місцем його розташування.

Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, тел. 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних, у газеті «Відомості приватизації» від 08.03.2017 № 18 та на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України www.spfu.gov.ua

Каталог предприятий

Каталог предприятий г.Черкассы и Черкасской области

...
Новости

Черкасские независимые новости

...
Інформація ДПС

Інформація Державної податкової служби

...
Інформація ФДМ

Інформація Фонду Державного майна

...
Налоговая справка ГФС

Архив налоговой справки

...
Установка спутникового телевидения
Городская справка

Информационно-справочный раздел г. Черкассы

...
Фотогалерея

Фотогалерея г.Черкассы и Черкасской области

...
Услуги портала

Услуги информационно-делового портала city.ck.ua

...
Продажа репродукций картин