Назва об’єкта приватизації: цех № 45 Черкаського заводу телеграфної апаратури разом із земельною ділянкою.

Місцезнаходження: Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 1.

Балансоутримувач: відсутній.

Відомості про об’єкт: шестиповерхова недобудована будівля з підвалом, в плані (літ. 2Б, пд.) та огорожа 11-12. Початок будівництва – 1988 рік, припинення – травень 1993 року. Конструктивні рішення: каркас залізобетонний рамний; фундаменти: залізобетонні – під колони, стрічкові залізобетонні – під зовнішні стіни; покриття та перекриття – пустотні та ребристі плити; балки металеві та залізобетонні; сходові марші відсутні. Зовнішні стіни 1-го поверху виконано з силікатної цегли товщиною 510 мм, над прорізами влаштовано залізобетонні перемички. Інші зовнішні стіни виконано з бетонних навісних панелей, частково стінові панелі відсутні. Внутрішні перегородки відсутні; віконні та дверні прорізи не заповнені; покриття підлог відсутнє; зовнішнє та внутрішнє оздоблення стін та стель не виконано. Інженерні комунікації на земельній ділянці доступні. Асфальтовані під’їзні шляхи. Об’єм недобудови – 4134 м3. Фізичний стан задовільний. Фізичний знос – 39 %. Ступінь будівельної готовності – 34 %.

Земельна ділянка: загальна площа – 0,8341 га, кадастровий номер 7110136700:05:003:0078, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Обмеження та обтяження: земельна ділянка площею 0,0122 га – охоронна зона діючих інженерних комунікацій; земельна ділянка площею 0,0026 га – інші земельні сервітути.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 4721 900,00 грн, у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 3 077 100,00 грн (три мільйони сімдесят сім тисяч сто гривень 00 коп.); земельної ділянки – 1 644 800,00 грн (один мільйон шістсот сорок чотири тисячі вісімсот гривень 00 коп.). ПДВ – 944 380,00 грн (дев’ятсот сорок чотири тисячі триста вісімдесят гривень 00 коп.).

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 5 666 280,00 грн, у т. ч. об’єкт незавершеного будівництва – 3 692 520,00 грн (три мільйони шістсот дев’яносто дві тисячі п’ятсот двадцять гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ; земельної ділянки – 1 973 760,00 грн (один мільйон дев’ятсот сімдесят три тисячі сімсот шістдесят гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.

Умови продажу об’єкта приватизації:

1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в експлуатацію з правом зміни первісного призначення, з урахуванням встановленого цільового використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою.

2. Забезпечувати вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта приватизації.

3. У разі добудови об’єкта незавершеного будівництва за призначенням, що належить до громадського призначення, обов’язково створити сприятливі умови для життєдіяльності та потреб осіб з обмеженими можливостями.

4. Використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення, у випадку необхідності самостійно вирішувати питання щодо зміни її цільового призначення згідно з чинним законодавством України.

5. Подальше відчуження та передача в заставу об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливі лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням; у разі невиконання умов продажу договір купівлі-продажу підлягає розірванню в установленому законодавством порядку, при цьому покупець, з яким розірвано договір купівлі-продажу, повертає об’єкт приватизації в державну власність за актом приймання-передачі, а також відшкодовує державі збитки, завдані невиконанням умов договору.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації. Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007, банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).

Грошові кошти в розмірі 566 628,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській області на р/р № 37319071002036; МФО 820172; код 21368158; банк Державна казначейська служба України (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, без ПДВ»).

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 22 січня 2018 р. до 17.00.

Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 26 січня 2018 року, час початку торгів (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 №1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за №1147/27592.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 51, оф. 11) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 р. №772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 р. за № 400/2840 (зі змінами).

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його розташування.

Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, понеділок – четвер з 9.00 до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – з 9.00 до 16.00. Телефон для довідок (0472) 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

Каталог предприятий

Каталог предприятий г.Черкассы и Черкасской области

...
Карта предприятий

Ваше предприятие на карте г.Черкассы

...
Новости

Черкасские независимые новости

...
Форум

Черкасский форум на city.ck.ua

...
Інформація ДПС

Інформація Державної податкової служби

...
Інформація ФДМ

Інформація Фонду Державного майна

...
Налоговая справка ГФС

Архив налоговой справки

...
Установка спутникового телевидения
Городская справка

Информационно-справочный раздел г. Черкассы

...
Фотогалерея

Фотогалерея г.Черкассы и Черкасской области

...
Услуги портала

Услуги информационно-делового портала city.ck.ua

...
Продажа репродукций картин