Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Ватутінське вантажно-транспортне управління» (ідентифікаційний код 34675640).

Місцезнаходження об’єкта: 20254, Черкаська обл., м. Ватутіне, вул. Лейтенанта Кривошеї, 113.

Основний вид діяльності за КВЕД: 49.20 вантажний залізничний транспорт. Предметом діяльності підприємства є: організація перевезень вантажів; діяльність залізничного і автомобільного транспорту; надання послуг з подачі та забирання вагонів; надання послуг з виконання маневрової роботи; ремонт і технічне обслуговування залізничного рухомого складу, який належить підприємству; розробка Технічних умов з перевезення вантажів залізничним транспортом; укладення господарських договорів із контрагентами під’їзної колії на транспортне і транспортне-експедиційне обслуговування, надання інших залізничних транспортних послуг; транспортне і транспортно-експедиційне обслуговування з метою задоволення потреб контрагентів з перевезення вантажів; зберігання паливно-мастильних матеріалів.

Кількість та склад робочих місць на останню звітну дату: чисельність працюючих – 31 особа: директор – 1, головний бухгалтер – 1, бухгалтер – 1, бухгалтер-касир – 1, інженер з організації управління виробництвом – 1, начальник станції – 1, чергові по станції – 4, начальник депо рухомого складу – 1, начальник дільниці – 1, машиніст тепловоза – 2, помічник машиніста тепловоза – 1, складач поїздів – 2, електромонтер – 1, слюсар РРС (ремонт рухомого складу) – 2; машиніст екскаватора ЮМЗ – 1, водій автомашини – 1, маляр-штукатур – 2, монтер колії 5-го розряду – 1, монтер колії 4-го розряду – 5, монтер колії 3-го розряду – 1.

Відомості про об’єкт: до складу ЄМК входять: будівлі та споруди, у тому числі: будівля для охоронців (літ. А, а) загальною площею 10,0 кв. м; приміщення тепловозного депо (літ. Б, б, б1) загальною площею 1 218,6 кв. м; будівля лазні (літ. Б1) загальною площею 365,6 кв. м; будівля підсобного приміщення депо (літ. В) загальною площею 20,8 кв. м; будівля складу пально-мастильних матеріалів (літ. Г) загальною площею 6,6 кв. м; приміщення служби залізничної колії (літ. Д) загальною площею 127,7 кв. м; приміщення підсобного господарства залізничної колії (літ. Е) загальною площею 56,4 кв. м; будівля піскосушарні (літ. Ж, ж1, ж2, ж3) загальною площею 170,2 кв. м; гараж для залізничного транспорту (літ. З) загальною площею 162,9 кв. м; гаражний бокс для автотранспорту (літ. I, i) загальною площею 180,2 кв. м; приміщення матеріального складу, службове приміщення (прибудова) (літ. К, к1, к2) загальною площею 657,6 кв. м; адміністративний будинок з підвалом та ґанком (літ. Л, л) загальною площею 477,3 кв. м; приміщення підсобних майстерень та буфету (літ. М, м1, м2) загальною площею 1742 кв. м; будівля бензосховища (літ. Н) загальною площею 32 кв. м; підвал для збереження пально-мастильних матеріалів (літ. О) загальною площею 24 кв. м; приміщення туалетної (літ. У) загальною площею 12 кв. м; ворота №1; огорожа №2; металево-бетонна естакада для автотранспорту №4; вимощення I; будівля станції «Ватутіне» з прибудовою та ґанком (літ. А, а, а1) (вул. Залізнична, 30а) загальною площею 76,0 кв. м; сарай (літ. В) (вул. Залізнична, 30а) загальною площею 21,2 кв. м; акумуляторна (літ. Б) (вул. Залізнична, 30а) загальною площею 88,9 кв. м; залізничні колії розташовані на п’яти дільницях загальною довжиною 12 204,4 пог./м.

На балансі підприємства також обліковуються: основні засоби (машини, обладнання, транспортні засоби, інструменти, інвентар) – 68 шт., земельні ділянки – 5 шт., малоцінні необоротні матеріальні активи – 63 шт.

Відомості про земельну ділянку: розпорядженням Черкаської обласної державної адміністрації від 18.05.2016 №242 державному підприємству «Ватутінське ВТУ» надано в постійне користування для розміщення та експлуатації будівель та споруд залізничного транспорту п’ять земельних ділянок загальною площею 7,5652 га. Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів підприємство не здійснює.

Ціна об’єкта приватизації без ПДВ: 16 438 457,16 грн, ПДВ – 3 287 691,43 грн.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 19 726 148,59 грн.

Умови продажу та експлуатації об’єкта:

1. Збереження основного виду діяльності підприємства.

2. Після придбання об’єкта приватизації новий власник стає правонаступником усіх прав та обов’язків державного підприємства.

3. Протягом шести місяців з дня підписання договору купівлі-продажу не звільняти працівників підприємства з ініціативи покупця, за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або випадку вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 і статті 41 Кодексу законів про працю України.

4. Протягом шести місяців від дати переходу права власності на об’єкт приватизації погасити кредиторську заборгованість, у тому числі із заробітної плати, до Пенсійного фонду України, бюджетів усіх рівнів та фондів соціального страхування, яка складеться на дату укладення договору купівлі-продажу.

5. Забезпечити створення безпечних умов праці та дотримання на підприємстві санітарних та екологічних норм та правил протипожежної безпеки згідно з чинним законодавством.

6. Забезпечити соціальні гарантії працівникам підприємства згідно з вимогами трудового законодавства.

8. Недопущення утворення простроченої заборгованості перед працівниками із заробітної плати.

7. В установленому законодавством порядку здійснити державну реєстрацію припинення юридичної особи – державного підприємства «Ватутінське вантажно-транспортне управління».

8. Покупець повинен здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України.

9. Питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору купівлі-продажу в установленому законодавством порядку.

10. Подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконання, у порядку, що затверджується ФДМУ.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти. Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37184006000007, банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).

Грошові кошти в розмірі 1 972 614,86 грн, що становить 10% від початкової ціни об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській області на р/р 37319071002036; МФО 820172; код 21368158; банк Державна казначейська служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни об’єкта приватизації, без ПДВ»).

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 26 березня 2018 року до 17.00.

Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 30 березня 2018 року, час початку торгів (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 №1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за №1147/27592.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 51, оф. 11) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за №400/2840 (зі змінами).

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його розташування.

Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, понеділок – четвер з 9.00 до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні з 9.00 до 16.00. Телефон для довідок (0472) 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

Каталог предприятий

Каталог предприятий г.Черкассы и Черкасской области

...
Карта предприятий

Ваше предприятие на карте г.Черкассы

...
Новости

Черкасские независимые новости

...
Форум

Черкасский форум на city.ck.ua

...
Інформація ДПС

Інформація Державної податкової служби

...
Інформація ФДМ

Інформація Фонду Державного майна

...
Налоговая справка ГФС

Архив налоговой справки

...
Установка спутникового телевидения
Городская справка

Информационно-справочный раздел г. Черкассы

...
Фотогалерея

Фотогалерея г.Черкассы и Черкасской области

...
Услуги портала

Услуги информационно-делового портала city.ck.ua

...
Продажа репродукций картин