Найменування: державна частка у статутному капіталі СТОВ «Канівський інкубатор» розміром 15,03 %.

Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 05390655.

Місцезнаходження товариства: 19000, Черкаська обл., м. Канів, вул. 1 Травня, 39.

Розмір статутного капіталу: 470 000 гривень.

Розмір частки, запропонованої до продажу: 15,03 %.

Номінальна вартість частки: 70 641,00 гривень.

Основні види діяльності (за КВЕД): 01.24.0 Розведення птиці.

Середньооблікова чисельність працюючих: 1 особа.

Показники економічної діяльності за останні три роки та на останню звітну дату

Показник 2015 р. 2016 р. За 9 міс
2017 р.
Баланс активів і пасивів, тис. грн. 316,0 316,0 222,2
Рентабельність діяльності, % - - -
Вартість власного капіталу, тис. гр 309,2 40,5 40,5
Чистий прибуток (збиток), тис. грн. - - -
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн. - - -
Кредиторська заборгованість 6,9 181,7 181,7

Виробнича діяльність товариства припинена з 2009 року

Відомості про будівлі та споруди, що перебувають на балансі товариства: адміністративний будинок; інкубаторій, гараж брудер, бензосховище, дезкамера, реалізаторська, лінія електропередач, склад-гараж, автогараж, туалет, електростанція, огорожа металева, огорожа дерев’яна, внутрішньодворова доріжка. Фізичний знос будівель та споруд – 55 %, потребують ремонту; санітарно-технічний стан незадовільний.

Відомості про земельну ділянку: загальна площа земельної ділянки становить 3 650,40 кв. м, у т. ч.: 1 040,42 кв. м – під капітальними забудовами, 20,98 кв. м – під тимчасовою забудовою; 2588,97 кв. м – під проїздами, проходами та площадками згідно з договором оренди від 20.02.2009 № 040977700009, зареєстрованим у Канівському міському відділі ЧРФ ДП «Центр ДЗК», дію якого припинено у 2014 році.

Початкова ціна продажу державної частки: 64 705,00 грн (шістдесят чотири тисячі сімсот п’ять гривень 00 копійок).

Засоби платежу – грошові кошти.

Умови продажу та експлуатації об’єкта: у встановлений договором строк сплатити ціну продажу об’єкта, прийняти об’єкт; надавати продавцю необхідні документи, відомості, матеріали тощо про виконання умов договору. Не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю за виконанням умов договору; подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта в період чинності умов договору здійснюється за погодженням продавця із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження. Подальше призначення та використання об’єкта покупець визначає спільно з засновниками відповідно до вимог чинного законодавства. Питання використання земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем згідно з чинним законодавством після підписання акта передачі об’єкта.

В аукціоні з продажу державної частки у статутному капіталі СТОВ «Канівський інкубатор» мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів приватизації згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».

До участі в аукціоні не допускаються: юридичні та фізичні особи, визначені в частині 3 статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна», а саме: юридичні особи, власником більш як 25 % акцій (часток, паїв), яких є держава Україна; юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером), яких є резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором; органи державної влади; працівники державних органів приватизації; державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства; особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом; особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій частині, або є пов’язаними особами таких осіб; юридичні особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства; фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства. Також не допускаються до участі в аукціоні особи, щодо яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та Закону України «Про санкції».

Потенційні покупці – юридичні особи зобов’язані подати до державного органу приватизації документ про розподіл статутного капіталу серед учасників. Разом із заявою для участі в аукціоні подаються: інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан. Відповідальність за недостовірність, неповноту поданого документа та обов’язок довести своє право на придбання об’єктів державної власності покладається на покупця.

Для участі в аукціоні потенційний покупець сплачує: реєстраційний внесок для участі в аукціоні у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що становить 17,00 грн, який вноситься на р/р № 37184006000007 в ГУДКСУ в Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.

Призначення платежу: реєстраційний внесок для прийняття участі в аукціоні з продажу державної частки СТОВ «Канівський інкубатор»; грошові кошти в розмірі 6 470,50 грн (шість тисяч чотириста сімдесят гривень 50 коп.), що становить 10 % початкової ціни продажу державної частки, які перераховуються на р/р № 37319071002036, в Державній казначейській службі України, МФО 820172, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області. Призначення платежу: «Внесок грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни продажу державної частки СТОВ «Канівський інкубатор».

Аукціон буде проводитись відповідно до Порядку здійснення підготовки до приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності та розташованих на території України або за її межами, затвердженого наказом ФДМУ від 22.05.2012 № 723 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.06.2012 № 937/21249.

Заява та документи, обов’язкові для всіх заявників на участь в аукціоні, приймаються з дня публікації інформації у робочі дні з 9.00 до 18.00, крім вихідних, за адресою регіонального відділення.

Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 26 березня 2018 року до 17.00. Аукціон буде проведено 30 березня 2018 року об 11.00 за адресою регіонального відділення.

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: 19000, Черкаська обл., м. Канів, вул. 1 Травня, 39.

Служба з організації та проведення аукціону – РВ ФДМУ по Черкаській області (м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 404; телефон для довідок (0472) 37-26-61).

Каталог предприятий

Каталог предприятий г.Черкассы и Черкасской области

...
Карта предприятий

Ваше предприятие на карте г.Черкассы

...
Новости

Черкасские независимые новости

...
Форум

Черкасский форум на city.ck.ua

...
Інформація ДПС

Інформація Державної податкової служби

...
Інформація ФДМ

Інформація Фонду Державного майна

...
Налоговая справка ГФС

Архив налоговой справки

...
Установка спутникового телевидения
Городская справка

Информационно-справочный раздел г. Черкассы

...
Фотогалерея

Фотогалерея г.Черкассы и Черкасской области

...
Услуги портала

Услуги информационно-делового портала city.ck.ua

...
Продажа репродукций картин